Kloftens

Samma beskrivning nedan som Hindrikes, men det är en separat träning, som utgår från samma plats.

Träning på helt ny karta framtagen av Anne Magnusson. Kartan är framställd nästan enbart med grundmaterial (laserdata) och med minimalt fältarbete. Detta betyder att det är väldigt långt från en färdig OL-karta (även om den kanske ser ut som en sådan).
T ex saknas stenar, punkthöjder bäckar, en del stigar, hus, mindre mossar och många andra detaljer. Det man kan lita på är fr a brunbilden, sjöar, större mossar och vägar.
Flera provlöpningar visar dock att kartan är fullt användbar om man känner till förutsättningarna. Det blir ett nyttigt extra träningsmoment att kunna filtrera informationen på kartan och lista ut vad som gäller.

Ta chansen och upplev något helt nytt. Starten är här: https://goo.gl/maps/dDtae17Hsfx

Träningen finns både som linje-OL och som korridor-OL, men båda följer samma stråk. Välj den som passar er bäst. Ladda ner karta nedan och skriv ut.

Lägg gärna in ditt GPS-spår på Livelox och se hur du och andra sprungit: Livelox