OK Landehof logga

OK Landehof har tagit fram olika filformat på klubbens logga för att kunna användas i olika sammanhang. Det finns också två varianter av loggan - den ena är som den ska vara och kan infogas som den är. I den andra har den blåa bakgrunden tagits bort och gjorts transparent.

OK Landehof logga original:

  Format
 png
 jpg
 svg

OK Landehof logga med blått ersatt med transparens:

Denna logga är tänkt att användas när bakgrunden är i samma blå färg som i loggan eller väldigt nära den blåa färgen i loggan, tex på klubbens kläder. Om bakgrunden inte är i samma färg som i loggan skall inte denna logga användas.

  Format
png
jpg
svg

 

Exempel på användning Kommentar
OK användning.
Originallogga används då
bakgrunden inte liknar den blåa färgen.
OK användning.
Logga med blå färg ersatt med
transparens används där
bakgrundsfärgen är lik vår blåa färg.
INTE OK användning.
Logga med blå färg ersatt med
transparens används där
bakgrund inte är i samma färg som i loggan. I detta fall skall inte denna logga användas.

 OK Landehof logga med färgkoder:

    CMYK RBG
Blå    C: 100
M: 43
Y: 0
K: 30
R: 0
B: 98
G: 152
Gul    C: 0
M: 9
Y: 100
K: 0
R: 255
B: 209
G: 0
Röd   

C:0
M: 97
Y: 50
K: 0

R: 224
B: 0
G: 77