Sommartäning

Här kommer lite träningar att roa sig med i sommar:

Hindrikes

Linje- och korridorOL på helt ny karta framtagen av Anne Magnusson. Kartan är framställd nästan enbart med grundmaterial (laserdata) och med minimalt fältarbete.

Kloftens

Linje- och korridorOL på helt ny karta framtagen av Anne Magnusson. Kartan är framställd nästan enbart med grundmaterial (laserdata) och med minimalt fältarbete.