Access stugan

Har du behov av att komma in i stugan? 

Kontakta respektive kommitté som i sin tur begär access.  Därefter ges åtkomst via app samt kod erhålls för larm. 

Skidor Patrick Ehlers skidor@oklandehof.se
Orientering Andreas Pihlström orientering@oklandehof.se
Skidskytte Thomas Swahn skytte@oklandehof.se