Styrelsenotiser Maj

  • 16 maj 2024
  • Klubben

Styrelsemöten har hållits två gånger sedan årsmötet under dessa har bland annat Snösäsongen, Midsommar, Oringen 2026 och budgetarbetet diskuterats.

Styrelsemöten har hållits 8/4 och 6/5, där styrelsen formerat sig för det kommande året samt börjat ta upp viktiga punkter som kräver fokus.

 

Bland annat detta har diskuterats:

  • Snösäsongen 23/24 var gynnsam och många träningar och underbara rundor har genomförts i vinter. Det ger ett gott tillskott i kasssan och vi hoppas att kung bore återkommer även nästa år för att bädda för ännu fler upplevelser och medaljer i skidspåren.
  • Klubben skall försöka arrangera midsomarfirande vid landehof även 2024, förberedelserna drar igång men mycket hjälp behövs av klubbens medlemmar (kontakta  gärna ordforande@oklandehof.se om du kan bidra med någon slags insats före, under eller efter)
  •  O-ringen 2026 närmar sig och OK Landehof är en av arrangörsklubbarna, det är ett stort åtagande (motsvarande 5000 timmar!) som  också kan bidra med goda inkomster till klubben. Vi behöver redan nu börja med visst engagemang, O-ringen rekryterar vissa centrala poster (sök gärna om du är intresserad), men klubben måste också bidra med vissa insatser redan nu.
  • Budgetarbetet för 2024 var jobbigt och vi behöver ha en fortsatt fokus på att hålla ihop budgeten för 2025. Därför så startar arbetet med det omgående för att klubben innan året är slut skall ha en samsyn om hur vi skall använda våra gemensamma medel. Den goda vintern har hjälpt till men  å andra sidan så blir det inget göteborgsgiro som tidigare varit ett gott bidrag till klubbkassan.