Klubbens kartor

OK Landehof har en stor kartbas som kontinuerligt uppdateras. Försäljning av OK Landehofs kartor sker genom A4-utsnitt i hanterbar skala (vanligen 1:10000 – 1:15000) ur kartbaserna och kan fås som utskrivna på papper eller som pdf-filer för egen, obegränsad utskrift. Wendelsberg-, Härryda- resp Kärrsjökartan ryms i sin helhet på en A4 i bekväm skala.
Priser för enskild användning:

Utskriven papperskarta 50 kr + porto
Karta som pdf-fil 50 kr

 

Andra klubbar kan få låna ocad-filer för enskilda tillfällen  (träningar och liknande aktiviteter).

Kostnad:

200 kr/kartfil i administration plus 30 kr/deltagare


Kartbeställningar görs till klubbens kartgrupp gemom att maila: kartor@oklandehof.se
Ange önskat område och skala.
Våra kartor är "färskvara" och revideringar, och viss nyritning, sker fortlöpande.

Kartöversikt

1. Landvetter kartbas.

Grundskala 1:15000, ekvidistans 5 m. OG 486

Ritad 2001-2024. Revideras successivt.

2. Kartbas Bertshult-Vrestaby

Grundskala 1:15000, ekvidistans 5 m. OG 387

Ritad 1994-2023. Revideras successivt.

3.  Wendelsberg.

Grundskala 1:15000, ekvidistans 5 m. OG 518

Digitaliserad 2004, reviderad 2020.

4.  Härryda skolkarta.

   

Grundskala 1:7000, ekvidistans 5 m. OG 423

Ritad 2005, reviderad 2016.

5. Landvetter sprintkarta.

Grundskala 1:5000, ekvidistans 2,5 m.

Ritad 2011-2023, revideras och utökas successivt.

6. Kärrsjöns naturkarta för kulturvandringar.

Grundskala 1:15000, ekvidistans 5 m
Ritad 2019-20, utökas successivt.

 

Här utöver har OK Landehof ett antal skolgårdskartor: Lunnaskolan, Landvetterskolan, Önnerödskolan och Härrydaskolan.