Övriga förtroende uppdrag

Revisorer:  

  • Johan Åberg
  • Jonas Hallberg
  • Tiina Strid, revisorssuppleant

Valberedning:

  • Emma Ringström
  • Gunilla Ockborn 
  • vakant

Medlemsansvarig:

  • Anna Körle