Snöjour

För att vintern ska bli riktigt rolig för alla skidåkare behöver vi snö!

Landehof är en av skidklubbarna i Göteborgsområdet som har förmånen att ha egen konstsnötillverkning. Snötillverkningen innebär mycket arbete och om vi hjälps åt tillsammans kan vi göra snö oftare, effektivare och förlänga tiden som skidspåret är åkbart. 

Vad är Snöjouren?

Landehof har en "Snöjour" som är en grupp personer som hjälper till med enklare uppgifter i samband med snötillverkning eller spårunderhåll. För oss som engagerar oss (för) mycket i snö och skidspår är även enstaka timmar extra hjälp per vinter otroligt värdefullt. Det är också värdefullt med hjälp från föräldrar i samband ungdomsträningarna. Vi behöver bli fler engagerade inom snötillverkningen och Landehofs Snöjour.

Maila ditt namn, mailadress och mobilnummer till snojour@oklandehof.se om du kan vara med i Snöjouren. Du förbinder dig inte till ett visst antal snöjourspass, utan ni hjälper till utifrån förutsättningar och var du bor. Tipsa gärna vänner och bekanta som vill vara en del av Landehofgemenskapen.


Vad ska jag göra?

 • Kontrollera att snökanonerna är i gång, dvs. de som har slangar kopplade till sig. Vid stopp finns risk att vattenfyllda rörledningar fryser och skadas.
 • Vrid snökanonerna så att inte högarna blir för stora (om du vet hur man gör)
 • Håll de blåa vatten- och luftslangar fria från snö
 • Ring en erfaren person på ”Akutlistan” i snöjourschemat om något händer.

Vad behöver jag kunna?

 • Första passet får den som är ny snöjourare sällskap av en erfaren snöjourare.
 • En gång per säsong har vi en genomgång/utbildning av konstsnöanläggningen
 • Kontakta snojour@oklandehof.se om du har frågor eller vill veta mer

Hur mycket tid krävs?

 • Snöjouren består oftast av tre pass per natt när snöproduktionen är igång. Passen startar normalt kl 20, 00, 05 och avslutas efter att alla snökanoner har kontrollerats.
 • Vi strävar efter att bemanna med två personer per pass av säkerhetsskäl.
 • Om det bara en person på ett pass gäller enbart att kontrollera att snökanonerna är igång och ringa någon på ”Akutlistan” i Snöjoursschemat om något händer.
 • Förfrågan om hjälp med att bära slangar, flytta snökanoner mm skickas även ut när behov uppstår.

Vad får jag ut av att engagera mig i Snöjouren?

 • Det är fantastiskt kul att se all aktivitet som snön och skidspåren bidrar med.
 • Intäkter som genereras via ideella timmarna återinvesteras i skidanläggningen och OK Landehofs verksamhet.
 • Det är rätt kul att kunna tillverka snö och den som engagerar sig har möjlighet att påverka.
 • Kul att lära känna andra Snöjourare och Landehofare
 • Stora möjligheter till frisk luft och motion

Vill du vara med oss? Hör av dig till snojour@oklandehof.se.
Spår & Leder OK Landehof