Medlemsavgift

Medlemsavgift:

Ungdom (t o m 20 år) 200 Kr
Senior 400 Kr
Familj (med barn t o m 20 år) 850 Kr.

 

Blir du ny medlem mellan 1/7 - 30/9 betalar du halv avgift.

Blir du ny medlem mellan 1/10 - 31/12 betalar du full medlemsavgift som då även gäller för hela påföljande år.

Nya medlemmar kommer kort efter att medlemsansökan skickats in få hemskickad en avi med medlemsavgiften att betala.

Befintliga medlemmar kommer att att få hemskickad en avi strax efter årskiftet.

Har du frågor om medlemsavgiften kan du kontakta medlemsansvarig.