Styrelsenotiser Juni

  • 6 jun 2024
  • Klubben

Styrelsen har haft möte i Juni, vi har arbetat på göteborgsvarv och en förfrågan om där finns några SI-pinnar som inte längre används som kunde få ett nytt hem - läs mer i Junis styrelsenotiser.

Tiden går fort och mycket händer, klubben glädjande nog sett ytterligare framgångar, USM-medaljer i orienteringsskytte och flera av våra unga lovande skidskyttar samt skidorienterare uttagna till landslagsuppdrag.

Vi genomförde vårt sedvanliga engagemang i göteborgsvarvet vilket är en väldigt viktig inkomstkälla för klubben, ett stort tack till alla som kunde delta och på så sätt stötta våra ordinarie verksamheter.

Framför oss har vi klubbens traditionella arrangemang av midsommarfirande, ett uppskattat öppet firande på våra ängar, där vi behöver mer hjälp med själva arrangemanget, mejl har gått ut och det finns anmälning på hemsidan. Vi behöver hjälp med många olika saker under några timmar på midsommarafton.

Har du en oanvänd sportidentpinne liggandes hemma ? Vi har många barn och ungdomar som skulle kunna ha nytta av att använda dessa. Lägg den gärna upp till försäljning på köp/säljhyllan i stugan eller donera den till en av våra orienteringsledare så lägger vi dem i vår klubbuppsättning.

Budgetåret 2024 var utmanande och vi kommer att ha liknande utmaningar för nästa års budget, styrelsen kommer tillsammans med kommitteerna under kommande månader att förbereda inför budgeten genom att diskutera bidragsnorm och prioriteringar. Det gör att processen kommer att ta lång tid men att vi förhoppningsvis kommer att vara färdiga och överens bättre i tid i år.

Under 2026 kommer föreningen att vara medarrangör av O-ringen i Göteborg, det är ett stort åtagande för hela vår förening som kommer med många möjligheter, vill du engagera dig i det - kontakta oss.

Styrelsen genom Pontus