Årsmötet valde ny ordförande!

  • 25 mar 2024
  • Klubben

Klubbens årsmöte 2024 hölls 10/3 i landehofstugan, 21  närvarande gick igenom klubbens verksamhet för fjolåret och planerna för det kommande/innevarande året.

Klubben har fått ökade kostnader de senaste åren på grund av såväl inflation som framgångsrika ungdomar, juniorer och elit vilka ges visst stöd för att kunna delta i de viktiga tävlingar som hålls på vitt skilda platser i landet. 

En mer balanserad budget presenterades och klubbens styrelse kommer att arbeta hårt med ekonomin på såväl kort som lång sikt under året.

En ny styrelse valdes också, gamla ordföranden avgick (men är kvar i styrelsen) och en ny ordförande valdes tillsammans med tre ordinarie  ledamöter och en suppleant, nya styrelsen består numera av:

Ordförande: Pontus Enhager

Vice Ordf.: Ulf Nyqvist

Kassör: Martin Lidén

Biträdande kassörer: Per Grapatin och Jonas Hagerskans

Ledamöter: Anders Höiby, John Johnsson

Suppleant Tiina Strid och Elisabeth Östman

Avslutningsvis så har klubben skördat stora idrottsliga framgångar i skidspår och på skjutvallar de senaste veckorna, detta gläds vi alla åt stort, låt oss fira och se fram emot ett spännande 2024