Nyheter från styrelsen

  • 23 aug 2023
  • Klubben

Här följer en kort information från senaste styrelsemötet som hölls den 14:e augusti.

Arbetet med utvidgning av Trollskyttebanan är pausat i väntan på nya schaktmassor. Ett intensivt arbete pågår just nu med att hitta lämpliga massor som uppfyller kvalitets- och miljökraven.

Styrelsen påbörjar nu under hösten ett arbete med att forma en strategi för att informera och engagera medlemmar till ett ökat deltagande som funktionärer i olika arrangemang som anordnas. Att som medlem medverka i olika arrangemang är en viktig inkomstkälla för föreningen.

En gemensam utbildningsdag för styrelsen och kommittéerna planeras till den 8:e oktober. Bland annat kommer kommunikation inom föreningen vara med på dagordningen.

Klädprojektet, avseende ny design på klubbkläderna till år 2024, är pausat efter önskemål från Samverkansgruppen. Anledningen är att intresse för en ny design saknas från de olika kommittéerna i dagsläget.