Hoppa till sidans innehåll

Förslag till dagordning för årsmötet

18 FEB 2021 13:57
Här kommer föreslagen dagordning för vårt årsmöte söndag 14 mars kl 17.00. Till följd av coronarestriktionerna kommer årsmötet genomföras digitalt, läs mer i kallelsen för anmälan.
 • Skapad: 18 FEB 2021 13:57

Förslag till dagordning för årsmöte i OK Landehof 2021- 03- 14

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och där tillika rösträknare 
 5. Fråga om mötet är utlyst på rätt sätt 
 6. Fastställande av dagordning för mötet 
 7. Behandling av: 
  a) styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret
  b) styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret 
  c) senaste räkenskapsårets balans- och resultaträkning 
  d) kommittéernas verksamhetsberättelser för senaste verksamhetsåret
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste räkenskapsåret tillika verksamhetsåret
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revision avser 
 10. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande verksamhetsår (2022) 
 11. Fastställande av verksamhetsplaner och budget för verksamhetsåret 
 12. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner:
  a) Motion angående sammanslagning av kommittén för Kart & Tävling med OL-kommittén
 13. Val av:
  a) föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av ett år. 
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år. 
  c) en suppleant till styrelsen med för denne fastställd turordning och för en tid av två år.
  d) två revisorer och en revisorssuppleant för en tid av ett år i vilket val styrelsens ledamöter inte får delta. 
  e) tre ledamöter till valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ledamot utses till ordförande och sammankallande 
 14. Redovisning av verksamhetskommittéernas sammansättning 
 15. Årsmötet avslutas
Skribent: Helena Strand
E-post: This is a mailto link

Sponsorer


Energiförbättring-från-mejl.jpg


härrydamekaniska-logotyp-från-hemsida.png


Idrottens Bingo Originallogga-nopayoff


J&G_logo_vektor_jubileum.jpg


smskisport-loggotype-från-hemsida.png


savedalencykelsport-logotype-från-hemsida.jpgSkidome.png


smorjkompaniet.jpg


stalgrossisten-logo-stulen-från-hemsidan.svg


Trimtex_220203.png


valvbron-logotyp-från-hemsida.svg


Postadress:
OK Landehof
Lundåsvägen 5
43834 Landvetter

Besöksadress:
Lundåsvägen 5
43834 Landvetter

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info